Školská rada

AKTUALITA

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY po volbách 2017

Při Základní škole a mateřské škole Batelov, příspěvkové organizaci pracuje Školská rada v tomto složení:

 

Zástupci zřizovatele městyse Batelov:

Ing. Jaroslav Vítek

p. Jarmila Šebová

Zástupci pedagogů:

Mgr. Linda Suchá

Mgr. Kateřina Sochorová

Zástupci rodičů:

p. Hana Cáhová

p. Karel Poláček

Funkční období Školské rady je listopad 2017 - 2020.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ze dne 6. 11. 2017 (zákonní zástupci)

Voleb se zúčastnilo 137 voličů z řad zákonných zástupců žáků, tj. 69%.

Do školské rady byli zvoleni kandidáti s nejvyšším počtem hlasů: paní Hana Cáhová (80 hlasů) a pan Karel Poláček (69 hlasů).

Volby proběhly řádně podle volebního řádu. Zvolení kandidáti se dnem 6. 11. 2017 stávají členy školské rady při ZŠ a MŠ Batelov, příspěvkové organizaci.

Funkční období: listopad 2017 – listopad 2020.

 

VÝSLEDKY VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY ze dne 6. 11. 2017 (pedagogové)

Voleb se zúčastnilo 13 voličů z řad pedagogického kolektivu.

Do školské rady byly zvoleny kandidátky Mgr. Linda Suchá a Mgr. Kateřina Sochorová.

Volby proběhly řádně podle volebního řádu. Zvolení kandidáti se dnem 6. 11. 2017 stávají členy školské rady při ZŠ a MŠ Batelov, příspěvkové organizaci.

Funkční období: listopad 2017 – listopad 2020.

 

Informace k volbám

Z navržených kandidátů z řad zákonných zástupců budou zvoleni 2 s nejvyšším počtem obdržených hlasů. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

Návrhy na kandidaturu do školské rady z řad zákonných zástupců zasílejte (sdělte) předsedovi volební komise Mgr. Martinu Marešovi, email: mares@zsbatelov.cz nebo zástupkyni ředitelky školy Mgr. Jaroslavě Nevěčné email: nevecna@zsbatelov.cz, a to do 31. 10. 2017.

Vyhlášení voleb do školské rady - dokument.