Org. školního roku

ROČNÍ PLÁN NA ROK 2017/2018

Září

 • Fotografování prvňáčků
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 1. - 2. ročník
 • Návštěva environmentálního centra v ZOO Jihlava „PodpoVRCH“ - 3. - 4. ročník
 • Dopravní hřiště 4. třída
 • Forrest Gump – hudební vystoupení
 • Branná vycházka
 • Soutěž AŠSK – Malá kopaná - dívky
 • Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“
 • Tonda obal na cestách

Říjen

 • Lesní pedagogika 1. - 4. ročník
 • Úřad práce - 9. ročník 
 • Školní kolo „Pythagoriáda“
 • Mezinárodní projekt ČR a SR – „Tajuplný svět knižních příběhů“
 • Soutěž AŠSK - Přespolní běh
 • Školní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Haloween
 • Vzpoura úrazům
 • Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav
 • ZOO Jihlava – 8. ročník

Listopad

 • SZÚ Jihlava 5. – 9. ročník
 • Okresní kolo PIŠQWORKY- soutěž 8. a 9. ročník
 • Exkurze na DOD SOŠ a SOU Třešť – 9. ročník
 • Přednáška Prevence – „Právní odpovědnost“ – 9. ročník
 • Soutěž AŠSK - Florbal
 • Kyberkriminalita – 6. ročník
 • Školní kolo „SAPERE – vědět, jak žít“ – 3. - 9. třída
 • Rozsvěcení vánočního stromu

Prosinec

 • Školní kolo – Dějepisná olympiáda
 • Školní kolo NJ – 8. a 9. ročník
 • Školní kolo „Finanční gramotnost“
 • Okresní kolo „Pythagoriáda“ pro 6. – 8. ročník
 • SHŠ Pernštejni – Vikingové – válečníci, mořeplavci, objevitelé, obchodníci
 • Christmas – projekt AJ

Leden

 • Školní kolo AJ – 6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník
 • Informativní schůzka pro rodiče a žáky k volbě povolání
 • Okresní kolo Finanční gramotnost
 • Okresní kolo SAPERE
 • „Hrajeme si na sněhu“ pro 1. – 4. ročník
 • Školní kolo olympiády v českém jazyce
 • Talentová soutěž ZAV

Únor

 • Beseda s dětmi z DDSS Jihlava
 • Matematická soutěž PANGEA
 • Projekt AJ – „VALENTINE´S DAY“
 • Školní kolo přírodovědné olympiády
 • Školní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Lyžařský výcvikový kurz – 7. ročník
 • Školní ples

Březen

 • Mezinárodní znalostní a praktická lesnická soutěž YPEF 2018 (Young People in European Forests)
 • Zahájení plaveckého kurzu – 3. a 4. ročník
 • Soutěž PIŠQWORKY pro 5. -7. ročník
 • Soutěž AŠSK - Házená
 • Okresní kolo „Poznej Vysočinu“
 • Třešťské divadelní jaro – 1. stupeň
 • Divadelní představení v Horáckém divadle
 • Projekt AJ - „EASTER“

Duben

 • Noc s Andersenem
 • Velikonoční symboly a zvyky
 • Jarní dílny
 • Soutěž „Školní virtuos“ – hra na hudební nástro
 • Školní kolo zeměpisné olympiády
 • Dějepisná exkurze - Památky Jihlavy - 6. ročník

Květen

 • Soutěž AŠSK - Pohár rozhlasu, vybíjená, McDonald´s cup
 • Dopravní hřiště – 4. ročník
 • Školní kolo „ Slavíček
 • Kapřík Metlík – autorské čtení a beseda – 1. – 5. třída

 Červen

 • Školní výlety
 • Branná vycházka
 • Exkurze ČNB Praha – 9. ročník
 • Memoriál Jiřího Kouby
 • Rozloučení s žáky 9. ročníku
 • Slavnostní ukončení školního roku

MĚSÍČNÍ PLÁNY

Datum Akce Zodpovídá
4. 9. Slavnostní zahájení školního roku  
11. 9. Fotografování 1. třídy M. Viktorinová
14. 9. Tonda obal na cestách – ekologická výchova J. Nevěčná
18. 9. Zahájení činnosti zájmových útvarů Vedoucí ZÚ
19. 9. ZOO Jihlava - 1. a 2. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ M. Viktorinová, E. Cábová
19. 9. Dopravní hřiště – 4. třída K. Sochorová
23. 9. ZOO Jihlava - 3. a 4. třída, Návštěva environmentálního centra „PodpoVRCH“ L. Čechová, K. Sochorová
21. 9. Forest Gump – hudební vystoupení K. Sochorová
27. 9. Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ ( 3. – 9. třída) J. Nevěčná
29. 9. Branná vycházka J. Nevěčná
do 29. 9. Odevzdání příspěvku pro Spolek rodičů – 200,- Kč třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
během měsíce Mezinárodní projekt „Záložka do knihy spojuje školy“ - téma - Tajuplný svět knižních příběhů J. Nevěčná
2. 10. Podzimní výstava Českého svazu zahrádkářů vyučující
5. 10.  Přespolní běh 6. – 9. třída M. Mareš, L. Suchá
9. 10. Školní kolo Pišqworky A. Šindelková, Z. Hávová
9. 10. Exkurze Úřad práce – 9. třída K. Sochorová
12. 10. Lesní pedagogika – 1. – 4. třída J. Nevěčná
12. 10. Exkurze SPŠ a SOU Pelhřimov – 9. třída Z. Hávová
13. 10. Exkurze ZOO Jihlava – 8. třída A. Nachlingerová
24. 10. Exkurze Škoda Auto Mladá Boleslav 8. a 9. třída Z. Hávová
25. 10. Vzpoura úrazům 6. – 9. třída J. Nevěčná
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny x
28. 10. Státní svátek x
31. 10. Halloween učitelé AJ
Datum Akce Zodpovídá
1. - 9. 11. Testování žáků 9. ročníku - SCIO J.Nevěčná, I. Mašková, A.Vybíralová, A. Šindelková, Z. Hávová
2. 11. Exkurze 9. třídy – SOŠ a SOU Třešť (8.25 – 11.30) Z. Hávová
6. 11. Pedagogická rada v 13:30 hod, Společná schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 1. čtvrtletí, poté individuální pohovory (15.30 - 17.00 hod), Setkání třídních důvěrníků s vedením školy v 15.00 hod všichni učitelé
6. 11. Volby do  Školské rady (v době třídních schůzek) všichni  učitelé
v průběhu měsíce Testování ČŠI – 9. třída J. Nevěčná
9. 11. Setkání zástupců žákovského parlamentu s vedením školy Z. Hávová
10. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší žáci M. Mareš
15. 11.

Beseda Alkoholismus 7. – 9. třída

Z.  Hávová
16. 11. Okresní kolo Pišqworky A. Šindelková
22. 11. Okresní kolo ve florbale – mladší  žáci (6. a 7. třída) M. Mareš
23. 11. Beseda s dětmi z DD Jihlava – 7. třída Z. Hávová
26. 11. v 18.00 hod Vystoupení při rozsvícení vánočního stromečku K. Sochorová
27. 11. Divadelní představení – Horácké divadlo M. Viktorinová
28. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žákyně (8. a 9. třída) L. Suchá
29. 11. Okresní kolo ve florbale – starší žáci (8. a 9. třída) M. Mareš
30. 11.  Dějepisná olympiáda – školní kolo J. Nevěčná
     
Datum Akce Zodpovídá
1. 12.

Školní kolo olympiády v českém jazyce

J. Nevěčná
5. 12.

Mikuláš ve škole – 1. stupeň

Z. Hávová
6. 12.

Beseda Alkoholismus 7. – 9. třída

2. hodina – 7. třída, 3. hodina – 8. třída, 4. hodina – 9. třída

Z. Hávová
6. 12. Talentová soutěž ZAV v Telči A. Vybíralová
7. 12.

Křesťanské Vánoce – p. Krčálová

1. hodina - 1. třída, 2. hodina - 2. třída, 3. hodina - 3. třída

J. Nevěčná
8. 12.

Skupina historického šermu „ Pernštejni“ – téma Vikingové

1. stupeň 10.45 hod, 2. stupeň 11.45 hod.

J. Nevěčná
14. 12.

Křesťanské Vánoce – p. Krčálová

1. hodina  - 4. třída, 2. hodina - 5. třída, 3. hodina - 6. třída

J. Nevěčná
15. 12.

Divadélko pro školy z Hradce Králové

1. – 4. třída 8.00 – Pohádky ze statku

6. – 9. třída 9.00 – České divadlo 20.století

J. Nevěčná
18. - 21. 12. Christmas – projekt AJ učitelé AJ
22. 12. Předvánoční den s třídním učitelem třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
4. 1. 

Fyzikálně přírodopisně preventivní pořad „Používám mozek“ (3. – 9. třída) – 45,- Kč

3. – 5. třída 9.30 hod, 6. – 9. třída 11.00 hod

J. Nevěčná
8. 1. (15.30 - 17.00) Schůzka s rodiči - informace o prospěchu a chování za 2. čtvrtletí všichni učitelé
15. 1.  Konverzační soutěž v anglickém jazyce - mladší žáci I. Mašková, J. Lojdová
16. 1. Okresní kolo dějepisné olympiády J. Nevěčná
22. 1. (od 13:30 hod.) 2. čtvrtletní pedagogická rada všichni učitelé
26. 1.  Školní kolo biologické olympiády H. Uhlířová
29. 1. Konverzační soutěž v anglickém jazyce - starší žáci I. Mašková, J. Lojdová
31. 1.  Předání vysvědčení, třídnická hodina třídní učitelé
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
 

 

 
 

 

 
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
Datum Akce Zodpovídá
 

 

 
     
     
     
     
     
 

 

 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

CELOROČNÍ AKTIVITY

 • Aktualizace ŠVP
 • Realizace Minimálního preventivního programu
 • Spolupráce s PPP a SPC
 • Volba povolání, přihlášky na SŠ a SOU
 • Péče o žáky se SVP
 • Organizace výchovných besed
 • Školní časopis
 • Soutěž s panem Popelou – sběr papíru
 • Celoroční soutěž Recyklohraní
 • Sběr PET víček
 • Projekt „ Čteme si navzájem“
 • Celoroční soutěž „Mladý historik“
 • Celoroční soutěž „Sportovec roku“
 • Spolupráce s MŠ
 • Činnost žákovského parlamentu

 

TŘÍDNÍ SCHŮZKY

06.11.2017      od 15:30 – 17:00 hod

08.01.2018      od 15:30 – 17:00 hod

09.04.2018      od 15:30 – 17:00 hod

11.06.2018      od 15:30 – 17:00 hod


 

PEDAGOGICKÉ RADY

06. 11. 2017      Hodnocení prospěchu a chování 1. čtvrtletí

22. 01. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 1. pololetí

09. 04. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 3. čtvrtletí

21. 06. 2018      Hodnocení prospěchu a chování 2. pololetí


 

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY

06. 4. 2018 od 13:00 – 16:00 hod v budově ZŠ


 

PRÁZDNINY 2017/2018

Zahájení školního roku    4. 9. 2017

Podzimní prázdniny        26. 10. a 27. 10. 2017

Vánoční prázdniny          23. 12. 2017 - 2. 1. 2018

Ukončení I. pololetí         31. 1. 2018

Pololetní prázdniny         2. 2. 2018

Jarní prázdniny               26. 2. - 4. 3. 2018

Velikonoční prázdniny     29. - 30. 3. 2018

Ukončení školního roku   29. 6. 2018

Hlavní prázdniny             2. 7. - 31. 8. 2018


 

VYUČOVÁNÍ

1. vyučovací hodina          7:30 –  8:15       

2. vyučovací hodina          8:25 –  9:10       

3. vyučovací hodina          9:30 – 10:15       

4. vyučovací hodina         10:25 – 11:10       

5. vyučovací hodina         11:20 – 12:05       

6. vyučovací hodina         12:15 – 13:00       

7. polední přestávka        13:00 – 13:30       

8. vyučovací hodina         13:30 – 14:15       

9. vyučovací hodina         14:20 – 15:05